Thursday, March 8, 2018

"Shine Bright Like A Diamond"

LINUS Bahasa Inggeris telah memperkenalkan program "Shine Bright Like A Diamond" bagi mengukuhkan penguasaan murid LINUS Bahasa Inggeris Tahun 1. Program yang dikendalikan oleh Cikgu Mohd Uzaini ini dijalankan setiap hari bermula jam 7.30 pagi bermula 2 Mac 2018. Selain penumpuan kepada buku bacaan, aktivit lain juga diadakan bagi mengukuhkan lagi tahap penguasaan murid. Semoga dapat menambah pengetahuan Bahasa Inggeris murid.

No comments:

MENSYUARAT TENDER KANTIN.  TERIMA KASIH KEPADA EN ROSLI B SULAIMAN WAKIL PPDHS PADA 30.10.2018